Aktivitete

30 vjet pas: Ndryshimet politike në Çeki, Sllovaki dhe Shqipëri

Laboratori i debatit mbi Integrimin Europian në Auditorët Universitarë
Konferenca Studentore

"SHQIPNIA IDEALE PËRMES DISA MENDIMEVE TË ATË GJERGJ FISHTËS, TË ATË ANTON HARAPIT DHE TË ATË GJON SHLLAKUT"

GERON KAMBERI "70 VJET PAS TRAKTATIT TË PARISIT - ECSC"
Konferenca Studentore