Aktivitete

Profesor Adam Lazowski, në kuadër të projektit Jean Monnet Chair, me rastin e ditës së Europës.

Leksionin e Hapur kushtuar rolit të Këshillit të Evropës si mbrojtës i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore.

Leksion i hapur me Jean Monnet Chair
Bashkëbisedim i hapur me Prof. Odeta Barbullushin

Leksion i hapur me Rektorin e Universitetit te Tiranes Z. Artan Hoxha

Clean Score trajnim me studentet e ISE me temë “Kërkimi Shkencor në Edukim”
"Bisedat" me Adi Krasten

30 vjet pas: Ndryshimet politike në Çeki, Sllovaki dhe Shqipëri

Laboratori i debatit mbi Integrimin Europian në Auditorët Universitarë
Konferenca Studentore

"SHQIPNIA IDEALE PËRMES DISA MENDIMEVE TË ATË GJERGJ FISHTËS, TË ATË ANTON HARAPIT DHE TË ATË GJON SHLLAKUT"

GERON KAMBERI "70 VJET PAS TRAKTATIT TË PARISIT - ECSC"
Konferenca Studentore