Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Autonom të Madridit, Spanjë, për vitin akademik 2019-2020.
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie në Universitetin Autonom të Madridit, Spanjë, për vitin akademik 2019-2020.
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
 • Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie;
Kohëzgjatja e bursave:
 • Stafi akademik për mësimdhënie (5 ditë + 2 ditët e udhëtimit);
Fushat e mësimdhënies:
 • Shkenca Natyre;
 • Ekonomi;
 • Drejtësi;
 • Shkenca humane;
 • Histori;
 • Gjuhë e Huaj;
 • Mësuesi;
 • Psikologji;
 • Teknologji informacioni;

https://unitir.edu.al/hapet-thirrja-per-bursa-ne-kuader-te-programit-erasmus-ne-universitetin-autonom-te-madridit-spanje/?fbclid=IwAR00tTfKjqX7oCgA1NRRAQvqm0k-n0UKR7KyR1_iRlQACLBMG6u-nqEDqoo