Bursa për studentët dhe stafin akademik më kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin akademik më kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke, për vitin akademik 2020-2021
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke për vitin akademik 2020-2021.
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
  • Shkëmbimin e studentëve për studime;
  • Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie,
Kohëzgjatja e bursave:
  • Master (1 semestër);
  • PhD (1 semestër);
  • Staf për mësimdhënie (5+2 ditë);