Datat e provimeve për sezonin e tetorit 2020

 • E drejta e BE-së: dt. 29.10.2020 ora 16.00. Godina Liria.
 • Metodat e Kërkimit të Avancuar: dt. 14.10.2020. Dorëzimi i eseve nga ora 10-13.00, tek sekretaria mësimore e ISE-së.
 • Historia e Diplomacisë së BE-së: dt .09.10.2020, ora 16.00, Godina Liria.
 • Nacionalizmi dhe Minoritet: dt. 20.10.2020, ora 16.00, Godina Liria.
 • Tranzicioni Politik në vendet e Europës Qëndrore e Lindore: dt. 20.10.2020, ora 17.00, Godina Liria
 • Sistemet Politike në Europë: dt. 24.10.2020, ora 10.00, Godina Liria.
 • Integrimi Ekonomik Europian: dt. 12.10.2020, ora 16.00, Godina Liria.
 • Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare: dt. 21.10.2020, ora 17.00. Online
 • E drejta e BE-së: dt. 29.10.2020, ora 16.00, Godina Liria.
 • Qytetërimi Europian: dt. 17.10.2020, ora 11.00, Godina Liria.
 • Zhvillimet në Europe, në kontekstin e bashkëpunimeve mes religjioneve: dt. 17.10.2020 ora 11.00, Godina Liria.