DATAT E PROVIMEVE DHE RIPROVIMEVE PËR SEZONIN E SHKURTIT - 2020. Viti i Dytë
 
 • Qytetërimi Europian. dt. 12.02.2020 ora 16.30 Godina Liria.
 • E Drejta Europiane 1, E drejta ndërkombëtarë dhë institucionet ndërkombëtare. dt.21.02.2020, ora 16.30 Godina Liria.
 • Diplomacia rajonale. dt. 17.02.2020, ora 16.30, Godina Liria.
 • E drejta e konkurrencës. dt. 13.02.2020, ora 16.30, Godina Liria.
 • Politika të Krahasuara Evropiane. dt. 20.02.2020, ora 16.30, Godina Liria.
 • Politika monetare fiskale. dt. 12.02.2020, ora 16.30, Godina Liria.
Datat e RIPROVIMEVE
 • E Drejta Europiane 1, E drejta ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombetare. dt. 21.02.2020, ora 16.30, Godina Liria.
 • E drejta e konkurrencës, E drejta europiane 2. dt. 13.02.2020, ora 16.30, Godina Liria.
 • Politika të Krahasuara Evropiane. dt. 20.02.2020, ora 16.30, Godina Liria
 • Politika monetare fiskale. dt. 12.02.2020, ora 16.30, Godina Liria
 • Regjistrimet dt. 04.02.2020 dhe 05.02.2020, ora 10-12.00

 Studentët të cilët janë para mbrojtjes së mikrotezës dhe kanë provime të mbartura duhet të kontaktojnë me sekretarinë mësimore.


DATA E MBROJTJES SË MIKROTEZAVE:

28.02.2020 ora 10.00

Përpara mbrojtjes duhet të keni doreuar deri në datë 21.02.2020, ora 12.00 në sekretarinë mësimore dokumentat e mëposhtëme:

 • 2 kopje të mikrotezave
 • 1 cd me punimin e mikrotezes brenda
 • 4 fotografi me përmasa pashaporte
 • Mbrojtjen e gjuhës angleze sipas udhezimit te MAS nr 52, dt 03.12 .2015, dhe shkreses dt. 03.01.2018 te afishuar ne tabelen ngjitur me sekretarin .
 • Kartë identiteti
 • Fotokopje e diplomës bachelor

JU UROJMË SUKSESE!