Ju bëjmë me dije se, në muajin prill 2019, ISE në bashkëpunim me Center ACT for SOCIETY, mbeshtetur nga Instituti Hollandez i Zhvillimit organizon Konferencën Studentore me titull:                                             “PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS”.                                          Të gjithë studentët e interesuar për të marrë pjesë, duhet të dërgojnë punimet e tyre brenda         dt. 28 mars 2019, në adresat e emailit: isulo2000@yahoo.com dhe actfsociety@gmail.com.

Aktiviteti do të finalizohet me botimin e punimeve të përzgjedhura nga bordi i konferencës.

Njoftime

Thirrje për punim

Instituti i Studimeve Evropiane Departamentet Studenti Publikime dhe Konferenca Aktivitete Rreth Nesh Ligje Ligjet dhe aktet nënligjore që rregullojnë fushën e arsimit të lartë dhe

Lexo më shumë »

Kriteret

Instituti i Studimeve Evropiane Departamentet Studenti Publikime dhe Konferenca Aktivitete Rreth Nesh Ligje Ligjet dhe aktet nënligjore që rregullojnë fushën e arsimit të lartë dhe

Lexo më shumë »