Menu

Elena Polo, PhD Candidate, leksion i hapur me teme:

“Sfidimi i papunësisë në Ballkanin Perëndimor me praktikat më të mira Europiane: Pasurimi dhe përmirësimi i politikave aktive të tregut të punës dhe dialogut social në Shqipëri”

Njoftime

Thirrje për punim

Instituti i Studimeve Evropiane Departamentet Studenti Publikime dhe Konferenca Aktivitete Rreth Nesh Ligje Ligjet dhe aktet nënligjore që rregullojnë fushën e arsimit të lartë dhe

Lexo më shumë »

Kriteret

Instituti i Studimeve Evropiane Departamentet Studenti Publikime dhe Konferenca Aktivitete Rreth Nesh Ligje Ligjet dhe aktet nënligjore që rregullojnë fushën e arsimit të lartë dhe

Lexo më shumë »