Për çdo informacion në lidhje me Institutin e Studimeve Europiane apo shërbimet që ofrohen jeni të lutur të dërgoni email nëpërmjet kontaktit me poshtë