Datat e Provimit

 • Diplomaci dixhitale, date 22.02.2021 ora 16.00 
 • Politika ekonomike te BE, date 02.03.2021 ora 16.00.
 • Sisteme politike ne Europe, date 17.02.2021 ora 16.00
 • E drejta nderkombetare dhe institucionet nderkombetare, date 25.02.2021 ora 16.00 
 • E drejta diplomatike dhe protokolli diplomatic, date 05.03.2021ora 16.00
 • E drejta e konsumatorit, date 22.02.2021 ora 16.00
 • E drejta e konkurrences, date 02.03.2021 ora 16.00.
 • E drejta penale e krahasuar, date 25.02.2021 ora 16.00
 • E drejta penale evropiane, date 05.03.2021ora 16.00
 • Politika monetare dhe fiskale te BE, date 22.02.2021 ora 16.00 
 • Menaxhimi publik ne BE, date 02.03.2021 ora 16.00.
 • Politika te krahasuara evropiane, date 17.02.2021 ora 16.00
 • Politika e jashtme dhe e sigurise ne BE, date 25.02.2021 ora 16.00
 • Politika sociale te BE, date 05.03.2021ora 16.00
 • Politika ekonomike te BE, date 02.03.2021 ora 17.00.
 • Sisteme politike ne Europe, date 17.02.2021 ora 17.00
 • E drejta nderkombetare dhe institucionet nderkombetare, date 25.02.2021 ora 17.00 
 • E drejta diplomatike dhe protokolli diplomatic, date 05.03.2021ora 17.00
 • E drejta e konkurrences, date 02.03.2021 ora 17.00.
 • E drejta penale e krahasuar, date 25.02.2021 ora 16.00
 • Politika monetare dhe fiskale te BE, date 22.02.2021 ora 16.00
 • Politika te krahasuara evropiane, date 17.02.2021 ora 16.00
 • Politika e jashtme dhe e sigurise ne BE, date 25.02.2021 ora 16.00 
 • E drejta e BE, date 25.02.2021 ora 17.00 
 • Metoda te kerkimit te avancuar, date 11.03.2021 ora 17.00.
 • Historia e diplomacise se BE, date 08.03.2021 ora 17.00
 • Nacional;izmi dhe minoritet, date  24.02.2021 ora 16.00
 • Integrimi ekonomik europian, date 02.03.2021 ora 16.00
 • Teorite e Marredhenieve nderkombetare, date 03.2021 ora 18.00
 • Qyteterimi europian, date 03.03.2021 ora 17.00
 • Zhvillimet ne Europe, ne kontekstin e bashkepunimeve mes religjioneve, date 05.03.2021 ora 17.00 .

Provimet  e mbartura regjistrimet jane nga data 10.02.2021 – 12.02.2021 online.Per provime te tjera te cilat nuk kane dale datat do tju luteshim qe te lidheni me email me sekretarine.

 • Ideja e Europes, date 01.03.2021 ora 16.00 
 • Historia e Integrimit Europian, date 09.03.2021 ora 16.00.
 • E drejta Kushtetuese e krahasuar, date 24.02.2021 ora 16.00 
 • Metoda te kerkimit te avancuar, date 11.03.2021 ora 16.00 
 • Zhvillimet ne Europe, ne kontekstin e bashkepunimeve mes religjioneve, date 05.03.2021 ora 16.00
 • Gjeopolitika, date 09.03.2021 ora 16.00.
 • Sisteme politike ne Europe, date 24.02.2021 ora 16.00
 • Historia e diplomacise se BE, date 08.03.2021 ora 16.00
 • Qyteterimi Europian,  date 03.03.2021 ora 16.00.
 • Nacionalizmi dhe minoritet, etniciteti ne Europe, date 24.02.2021 ora 16.00 
 • Teoria dhe praktika ne marredheniet nderkombetare, date 04.03.2021 ora 18.00

Data e mbrojtjes se mikrotezave 11.03.2021 ora 11.00 

Perpara se te bëni mbrojtjen duhet patjeter të keni dorezuar deri në date 04.03.2021 ora 12.00 pranë sekretaries:

 • 2 kopje te mikrotezave te firmosura nga pedagogu udheheqes
 • 1 cd me punimin e mikrotezes brenda 
 • 4 fotografi me përmasa pashaporte 
 • Mbrojtjen e gjuhes angleze sipas udhezimit te MAS nr 52 date 03.12 .2015 dhe shkreses te date 03.01.2018 te afishuar ne tabelen ngjitur me sekretarine.
 • Fotokopje te Kartes se identitetit