Datat e  provimeve   per sezonin  qershor     2022 viti i I

 • E drejta e BE dt 06.06.2022 ora 16.30 
 • Integrimi Ekonomik Europian  dt 14.06.2022 ora 16.00.
 • E drejta Private Europiane dt 09.06.2022 ora 16.00 
 • Te drejtat e njeriut ne Europe dt 17.06.2022 ora 16.00 
 • Politika e jashtme dhe e sigurise ne BE  dt 22.06.2022 ora 16.00
 • Politika e zgjerimit te BE dhe Ballkani Perendimor dt 14.06.2022 ora 16.00.
 • Politika ekonomike te BE dt 16.06.2022 ora 16.00 
 • Politika e jashtme e shtetit shqiptar dt 24.06.2022 ora 16.00 
 • Tranzicioni ne vendet e EQJ dhe EQl dhe Ballkan  dt 09.06.2022 ora 16.00 
 • Biznes Nderkombetar dt 24.06.2022  ora 16.00
 • Institucionet dhe Qeverisja ne BE dt 22.06.2022 ora 16.00

Data e mbrojtjes se mikrotezave 10.06.2022  ora  11.00 

Perpara se te bëni mbrojtjen duhet patjeter të keni dorezuar deri në date 05.06.2022 ora 10- 12.00 pranë sekretarisë

– 2 kopje te mikrotezave 

– 1 cd me punimin e mikrotezes brenda 

– 4 fotografi me përmasa pashaporte 

-Mbrojtjen e gjuhes angleze sipas udhezimit te MAS nr 52

dt 03.12 .2015 dhe shkreses te dt 03.01.2018

 -Karte identiteti

 

Suksese!