Datat e  provimeve   per sezonin  qershor   2021 viti II

 • E drejta e BE dt 28 qershor ora 16.00
 • Politika te zgjerimit te BE dhe Ballkani perendimor dt 22 qershor ora 16.00
 • Politika ekonomike te BE dt 23 qershor ora 16.00
 • Politika e jashtme dhe e sigurise ne BE  dt 25 qershor ora 16.00
 • Politika e jashtme e shtetit shqiptar dt 24 qershor ora 16.00
 • Integrimi ekonomik europian dt 22 qershor ora 16.00
 • Politika te krahasuara Evropiane dt 23 qershor ora 16.00
 • Tranzicioni ne vendet EQJ , EQl dhe Ballkan dt 24 qershor ora 16.00
 • Biznes Nderkombetar dt 25 qershor ora 16.00
 • E drejta private Europiane dt 23 qershor ora 16.00
 • Te drejtat e njeriut ne Europe dt 29 qershor ora 18.00

  Datat e  riprovimeve   per sezonin  qershor- korrik  2021

 • Politika ekonomike te BE  dt 22.qershor .2021 ora 16.00.
 • Sisteme politike ne Europe dt 22.qershor .2021 ora 16.00
 • E drejta nderkombetare dhe institucionet nderkombetare dt 28.qershor.2021 ora 16.00 
 • E drejta diplomatike dhe protokolli diplomatik dt 29.qershor .2021ora 16.00
 • E drejta e konkurrences dt 17 qershor .2021 ora 16.00.
 • E drejta penale e krahasuar dt 23.Qershor .2021 ora 16.00
 • E drejta e konsumatorit dt 23.Qershor .2021 ora 16.00 
 • Politika monetare dhe fiskale te BE dt 22 Qershor .2021 ora 16.00 
 • Metoda te kerkimit te avancuar dt 30.Qershor.2021 ora 16.00.
 • Historia e diplomacise se BE dt .22.Qershor .2021 ora 16.00
 • Nacional;izmi dhe minoritet dt. 24.Qershor.2021 ora 16.00
 • Teorite e Marredhenieve nderkombetare dt 15 qershor .2021 ora 18.00
 • Qyteterimi europian (Prof Dr Ilira Sulo ) dt 22.06.2021 ora 17.00
 • Zhvillimet ne Europe, ne kontekstin e bashkepunimeve mes dt 24.Qershor.2021 ora 16.00 .
 • E drejta e BE 28 qershor ora 16.00
 • Politika te zgjerimit te BE dhe Ballkani perendimor dt 22 qershor ora 16.00
 • Politika ekonomike te BE dt 23 qershor ora 16.00
 • Politika e jashtme dhe e sigurise ne dt 25 qershor ora 16.00
 • Politika e jashtme e shtetit shqiptar dt 24 qershor ora 16.00
 • Integrimi ekonomik europian dt 22 qershor ora 16.00
 • Politika te krahasuara Evropiane dt 23 qershor ora 16.00
 • Tranzicioni ne vendet EQJ , EQl dhe Ballkan dt 24 qershor ora 16.00
 • Biznes Nderkombetar dt 25 qershor ora 16.00
 • E drejta private Europiane dt 23 qershor ora 16.00
 • Te drejtat e njeriut ne Europe dt 29 qershor ora 18.00
 • Diplomaci dt 14 qershor ora 16.00
 • E drejta kushtetuese e krahasuar dt 25 qershor ora 16.00
 • Menaxhimi publik ne BE dt 30 qershor ora 16.00
 • Politika socilae te BE dt 28 qershor ora 16.00

Provimet  e mbartura regjistrimet jane nga data 02.Qershor.2021 – 07.Qershor .2021 ,nga ora 10-12.00. Per provimet e mbartura do tju lu lutesha te me dergonit email dhe te me benit me dije provimet qe doni te regjistroheni.Ne se ka perplasje datash do te me shkruani ne email per te gjetur mundesine e nje date tjeter.

Data e mbrojtjes se mikrotezave 08.07.2021  ora  11.00 

Perpara se te bëni mbrojtjen duhet patjeter të keni dorezuar deri në date 02.07.2021 ora 10- 12.00 pranë sekretarisë

 

– 2 kopje te mikrotezave 

– 1 cd me punimin e mikrotezes brenda 

– 4 fotografi me përmasa pashaporte 

-Mbrojtjen e gjuhes angleze sipas udhezimit te MAS nr 52

dt 03.12 .2015 dhe shkreses te dt 03.01.2018

 -Karte identiteti

– Fotokopje e diplomes bachelor