Regjistrimi behet  nga data  01.09.2022 – 05.09.2022

Datat e  provimeve   per sezonin  shtator    2022 

 • Diplomaci digjitale dt 08 .09.2022 ora 16.00
 • Sisteme politike ne Europe dt 14.09.2022 ora 16.00
 • E drejta nderkombetare dhe institucionet nderkombetare  dt 21.09.2022 ora 16.00
 • E drejta diplomatike dhe protokolli diplomatik  dt 16.09.2022 ora 16.00
 • E drejta e konsumatorit  dt 09.09.2022 ora 16.00
 • E drejta e konkurrences dt 09.09.2022 ora 16.00.
 • E drejta penale e krahasuar dt 27.09.2022 ora 16.00
 • E drejta e pronesise intelektuale   dt 27.09.2022 ora 16.00
 • E drejta penale evropiane dt 08.09.2022 ora 16.00
 • Menaxhimi publik ne BE  dt 16.09.2022 ora 16.00.
 • Politika e jashtme dhe e sigurise ne BE  dt 14.09.2022 ora 16.00
 • Politika sociale te BE  09.2022 ora 16.00
 • Zhvillimet ne Europe, ne kontekstin e bashkepunimeve mes religjioneve  dt 16.09.2022 ora 16.00.
 • Politika monetare dhe fiskale te BE dt 20.09.2022 ora 16.00
 • Politika te zgjerimit te BE dhe Ballkani perindimor  09.2022 ora 16.00
 • Ideja e Europes   dt 07.09.2022 ora 16.00
 • Historia e Integrimit Europian   dt 22.09.2022 ora 16.00.
 • E drejta Kushtetuese e krahasuar  dt 07.09.2022 ora 16.00
 • Metoda te kerkimit te avancuar   dt 20.09.2022 ora 16.00
 • Gjeopolitika  dt 26.09.2022 ora 16.00.
 • Historia e diplomacise se BE  dt 12.09.2022 ora 16.00
 • Qyteterimi Europian    dt 22.09.2022 ora 16.00.
 • Nacionalizmi dhe minoritet,etniciteti ne Europe dt 13.09.2022 ora 16.00
 • Teoria dhe praktika ne marredheniet nderkombetare dt 12.09.2022 0ra 16.00
 • E drejta e BE  dt 21.09.2022 ora 16.00 
 • Integrimi Ekonomik Europian  dt 23.09.2022 ora 16.00.
 • E drejta Private Europiane   dt 22.09.2022 ora 16.00 
 • Te drejtat e njeriut ne Europe   dt 06.09.2022 ora 16.00 
 • Politika e zgjerimit te BE dhe Ballkani Perendimor   dt 15.09.2022 ora 16.00.
 • Politika ekonomike te BE dt 26.09.2022 ora 16.00
 • Politika e jashtme e shtetit shqiptar   dt 06.09.2022 ora 16.00 
 • Tranzicioni ne vendet e EQJ dhe EQl dhe Ballkan   dt 13.09.2022 ora 16.00 
 • Biznes Nderkombetar  dt 19.09.2022  ora 16.00
 • Institucionet dhe Qeverisja ne BE dt 16.09.2022 ora 16.00 

Data e mbrojtjes se mikrotezave 29.09.2022  ora  11.00 

Perpara se te bëni mbrojtjen duhet patjeter të keni dorezuar deri në date 26.09.2022 ora 10- 12.00 pranë sekretarisë

– 2 kopje te mikrotezave 

– 1 cd me punimin e mikrotezes brenda 

– 4 fotografi me përmasa pashaporte 

– Mbrojtjen e gjuhes angleze sipas udhezimit te MAS nr 52  dt 03.12 .2015 dhe shkreses te dt 03.01.2018

– Karte identiteti

– Fotokopje e diplomes bachelor