Takimi me Rektorin dhe kreret e Fakulteteve te Universitetit Mateja Bela, ne Banska Bistrica, Sllovaki.
Gjate bisedimeve u shkembyen mendime mbi hapesirat e bashkepunimit ne aktivitete shkencore, mbi programet dhe kurikulat e perbashketa, si dhe mbi hapsirat e mundeshme per e shkembime te studenteve dhe stafeve akademike te insitucioneve homologe .

Njoftime

Thirrje për punim

Instituti i Studimeve Evropiane Departamentet Studenti Publikime dhe Konferenca Aktivitete Rreth Nesh Ligje Ligjet dhe aktet nënligjore që rregullojnë fushën e arsimit të lartë dhe

Lexo më shumë »

Kriteret

Instituti i Studimeve Evropiane Departamentet Studenti Publikime dhe Konferenca Aktivitete Rreth Nesh Ligje Ligjet dhe aktet nënligjore që rregullojnë fushën e arsimit të lartë dhe

Lexo më shumë »