Në kuadër të Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND, me datë 7 Maj 2020, organizohet Webinar COFUND.

Në kuadër të Programit Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network, MSCA (ITN), e cila financon doktoratura, the Spanish Research Council (CSIC), koordinon Thirrjen për 15 PhD positions.Kandidatët që do të shpallen fitues, do të perfitojnë financimet:​
  • Living allowance – 3.270€ (në muaj)
  • Mobility allowance – 600€ (në muaj)
  • Family allowance – 500€ (në muaj)
Nëse jeni të interesuar të informoheni në detaje mbi Thirrjen dhe hapat e aplikimit, si më poshtë do të gjeni linkun e regjistrimit.
Për më shumë informacion: