30
Mar
March 30, 2023 @ 1:20 am

Laboratori i debatit mbi Integrimin Europian në Auditorët Universitarë

30
Mar
March 30, 2023 @ 1:20 am

30 vjet pas: Ndryshimet politike në Çeki, Sllovaki dhe Shqipëri

30
Mar
March 30, 2023 @ 1:20 am

“Bisedat” me Adi Krasten

30
Mar
March 30, 2023 @ 1:20 am

Leksion i hapur me Rektorin e Universitetit te Tiranes Z. Artan Hoxha

30
Mar
March 30, 2023 @ 1:20 am

Bashkëbisedim i hapur me Prof. Odeta Barbullushin

30
Mar
March 30, 2023 @ 1:20 am

Leksion i hapur me Jean Monnet Chair