Forbrukernet.com
Universiteti Tiranes

INSTITUTI I STUDIMEVE EVROPIANE

387489_273026676079533_206285290_n-1-removebg-preview
Njoftime

Të dashur studentë! 

Universiteti i Tiranës po organizon një pyetësor me qëllim vlerësimin e mësimdhënies dhe aspekte të tjera në funksion të saj nga studentët. 

Studentët janë pjesa më e rëndësishme dhe preken drejtpërdrejt nga shërbimi që ofronë Universiteti i Tiranës; prandaj opinioni juaj është mjaft i nevojshëm dhe do të na shërbejë të gjithëve të kuptojmë më mirë se çfarë duhet përmirësuar në të.  

Gjithashtu, plotësimi i këtij pyetësori do të jetë tepër i vlefshëm për t’i dhënë një shtysë të madhe rritjes së cilësisë në arsimin e lartë. 

Plotësimi i pyetësorit kërkon shumë pak kohë dhe anonimati juaj është i garantuar

Pyetësori dërgohet në mënyrë anonime në adresën tuaj zyrtare të krijuar nga Universiteti i Tiranës @unitir.edu.al.  

Kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për të plotësuar pyetësorin! 

Ju falenderojmë, 

Universiteti i Tiranës. 

Mbështetur në Ligjin nr.80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor
në IAL në RSH”, VKM nr. 780 datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve
që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të
studimeve, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë” botuar në Fletoren Zyrtare nr. 189… Lexo kriteret

Hapen regjistrimet per shkollen dimerore (4 leksione) qe do te trajtojne marrëdhenien midis BE-se dhe R. P. te Kines, duke u fokusuar ne zhvillimin historik te marredhenies dhe ne tre shtyllat kryesore: marredheniet politike, marredheniet ekonomike dhe tregtare dhe ndryshimet kulturore. Nxitoni te regjistroheni deri ne dt. 06.10.2021 ne info@ciut.edu.al ose doris.malaj@unit
ir.edu.al

Në portalin e studentit do të gjeni notat e simestrit dhe riprovimeve për sezonin qershor 2021

**************************************Portali i Studentit*********************************
Për përdoruesit e Smartphone-ave android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ise.portalistudenteve
Për të gjithë të tjerët: https://ise.edu.al/portali-studenteve/logohu

*******************************Nëse keni harruar fjalëkalimin****************************
Kredencialet për aksesin e PORTALIT TE STUDENTIT i gjeni në mesazhet në teams.

SHQIPNIA IDEALE PËRMES DISA MENDIMEVE TË ATË GJERGJ FISHTËS, TË ATË ANTON HARAPIT DHE TË ATË GJON SHLLAKUT

70 VJET PAS TRAKTATIT TË PARISIT SË KOMUNITETIT EVROPIAN TË QYMYRIT E TË ÇELIKUT(ECSC): A PO BËHET BE MË E VJETËR APO MË E MENDUAR ?

Konferenca Studentore