Forbrukernet.com
Universiteti Tiranes

INSTITUTI I STUDIMEVE EVROPIANE

387489_273026676079533_206285290_n-1-removebg-preview
Njoftime

Mbështetur në Ligjin nr.80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor
në IAL në RSH”, VKM nr. 780 datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve
që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të
studimeve, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë” botuar në Fletoren Zyrtare nr. 189… Lexo kriteret

Hapen regjistrimet per shkollen dimerore (4 leksione) qe do te trajtojne marrëdhenien midis BE-se dhe R. P. te Kines, duke u fokusuar ne zhvillimin historik te marredhenies dhe ne tre shtyllat kryesore: marredheniet politike, marredheniet ekonomike dhe tregtare dhe ndryshimet kulturore. Nxitoni te regjistroheni deri ne dt. 06.10.2021 ne info@ciut.edu.al ose doris.malaj@unit
ir.edu.al

Në portalin e studentit do të gjeni notat e simestrit dhe riprovimeve për sezonin qershor 2021

**************************************Portali i Studentit*********************************
Për përdoruesit e Smartphone-ave android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ise.portalistudenteve
Për të gjithë të tjerët: https://ise.edu.al/portali-studenteve/logohu

*******************************Nëse keni harruar fjalëkalimin****************************
Kredencialet për aksesin e PORTALIT TE STUDENTIT i gjeni në mesazhet në teams.

Në bazë dhe për zbatim të nenit 67 të Statutit të Universitetit të Tiranës, në përfundim të procedurës së vlerësimit të dosjeve dhe të intervistës, Komisioni ad-hoc i ngritur për këtë qëllim, vendosi të shpallë fitues kandidatin Dr. Gentian Elezi për pozicionin e punës personel akademik i kategorisë “Lektor”, në Departamentin e Diplomacisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare të BE-së, në Institutin e Studimeve Europiane, UT.

Të dashur student,
Regjistrimi për trajnimin “EU Integration- Background & Perspective” me Profesor Hubert Petit, ish-zv.ambasador i BE-së në Tiranë, “Doctor Horis Causa” i Universitetit të Tiranës ka përfunduar.
Studentët të cilët nuk janë përzgjedhur lutemi të na ndiqni në njoftime të tjera pasi Instituti i Studimeve Europiane në vazhdim do të zhvillojë përsëri kurse.
The International Scientific Conference, organized by the Institute of European Studies, in the framework of  ICCA “Integrity Week” successfully finalized its work on 8-9th of Decembre 2020

Lexo më shumë

Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë një organ këshillimor që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për Rininë.
 
 
Ftohen të gjithë të rinjtë si dhe këshillat studentorë, të paraqesin kandidaturat potenciale për të qenë anëtarë të këtij këshilli.
 
 
Për më shumë informacion dhe dokumentat e aplikimit klikoni në linkun:
 
 
 
Dokumentat e aplikimit duhet të dërgohen me e-mail në adresën:
 
Afati i aplikimit: 28 shkurt 2021

Në butonin “Kërkesat” të gjithë doktorantët mund të plotësojnë pdf dhe ta shkarkojnë atë.

SHQIPNIA IDEALE PËRMES DISA MENDIMEVE TË ATË GJERGJ FISHTËS, TË ATË ANTON HARAPIT DHE TË ATË GJON SHLLAKUT

70 VJET PAS TRAKTATIT TË PARISIT SË KOMUNITETIT EVROPIAN TË QYMYRIT E TË ÇELIKUT(ECSC): A PO BËHET BE MË E VJETËR APO MË E MENDUAR ?

Konferenca Studentore