Kodi i referencës: 01047807 — HSTEUI — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH

HSTEU, 2022-2025

Titulli i projektit: Harmonisation and standardization of the terminology within the EU Integration context.

Koordinatore: Prof. Asoc. Dr. Eglantina Gishti

 

Moduli Jean Monnet, Harmonisation and standardisation of the terminology within the EU Integration context (HSTEUI) synon të balancojë përvetësimin e njohurive terminologjike në kuadër të procesit të integrimit evropian. I konceptuar si një program ndërdisiplinor, Moduli përfshin perspektiva nga disiplina të ndryshme që lidhen me integrimin në BE, si Studime Europiane, Gjuhë të Huaja, Drejtësi dhe Ekonomi.

Aktivitetet e Modulit Jean Monnet synojnë të forcojnë mësimdhënien dhe kërkimin në fushën e studimeve të Europiane si dhe nxitjen e dialogut midis botës akademike dhe politikëbërësve, veçanërisht me synimin për të ndihmuar në procesin e Integrimit Europian.

Website :

Eu Terminology (ise.edu.al)

sqShqip