Ky program master ofron një qasje të thelluar për të kuptuar dimensionet e shumta të BE-së si një aktor global. Lëndët e zhvilluara në këtë program përfshijnë kornizën institucionale të BE-së që mbulon rolin ndërkombëtar dhe komponentët kryesorë të politikës së BE-së jashtë në skenën globale. Konceptet teorike mbi diplomacinë paraqiten në një format ndërdisiplinor dhe plotësohen me raste studimore dhe një qasje më praktike. Qëllimi i programit është të thellojë njohuritë në fushën e diplomacisë së BE-së dhe të forcojë kapacitetet për individët që duan të angazhohen në këtë fushë për karrierën e tyre profesionale.

Ky program master është veçanërisht i dobishëm për kandidatët që kërkojnë të fillojnë ose avancojnë në një karrierë diplomatike, në organizata ose projekte ndërkombëtare, në organizata të shoqërisë civile, gazetari, etj.

Ndiqni linkun më poshtë për programin e detajuar:

sqShqip