Bilioteka eshte e pajisur me:

Libra ne hard copy ( te printuar), Periodik, CD & Tituj.

Libra ne gjuhen shqipe tituj: rreth 65% e fondit

Libra ne gjuhe te huaj tituj: rreth 35% e fondit

Periodik ne shqip dhe gjuhe te huaj (anglisht, frengjisht, italisht) perafersisht 67 tituj fizike.

 

Biblioteka per Ise ka nje kapacitet prej 25 vendesh dhe nje siperfaqer rreth 30m2. Biblioteka ka nje katalog me libra elektronik ne gjuhe te huaj i cili ka qindra tituj librash ne baze te programeve te studimit dhe qe u vjen ne ndihme studenteve ne baze te interesave te tyre akademike. 

Po ashtu, ne dispozicion te studenteve por edhe te stafit jane edhe biblioteka online si: JSTOR ( pjese e marreveshjes se UT-se me AADF), COBISS+ etj.

Biblioteka digitale JSTOD ofron nje game te gjere publikimesh me mbi 12 milion artikuj te revistave akademike, 85.000 libra dhe 2 milione dokumenta ne 75 disiplina. Aksesimi online ne kete biblioteke mund te behet edhe me ane te e-mailit personal zyrtar. Ky fond eshte i aksesueshem per studentet e ISE-se, si pjese e UT-se, shih:

https://unitir.edu.al/biblioteka-online

Per fushen e Studimeve Evropiane kjo biblioteke digjitale permban ne menyre te plote rreth 701600 revista akademike, rreth 7745 e-books (e-libra_, 8169 libra, rreth 25000 raporte dhe studime kerkimore, 6773 teza disertacioni etj. te botuara ne 21 vitet e fundit.

Biblioteka digjitale COBISS+ perfaqeson nje model organizativ te bashkimit te bibliotekave ne nje sistem kombetar te informacionit te bibliotekave me katalogim te perbashket. Ai eshte i aksesueshem edhe per stafin dhe studentet e ISE-se, shih:

https://unitir.edu.al//biblioteka-online

Ketu ata mund te gjiejne materiale qe jane kataloguar ne bibliotekat shqiiptare. Kjo baze te dhenash permban regjistrime bibliografike per libra, materiale, monografi, tituj, seri etj. Keshtu psh nga keto materiale, rreth 482 tituj i perkasin shkencave shoqerore.

sqShqip