Përfundoi këtë javë kursi “EU Law and Institutions”, në kuadër të programit të Masterit Ekzekutiv “EU Membership and Accession Negotiations”. Ky kurs u zhvillua nga Profesor Adam Lazowski, nga Universiteti

Studentët e ISE në konferencën : “Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi, formësimi i perspektivës të së ardhmes”. Organizuar nga Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare AIIS, mbështetur nga fondacioni Hans Seidel në partneritet me

Përfshirja dhe forcimi i rolit të komunitetit kërkimor dhe akademisë në proceset dhe rezultatet që kanë të bëjnë me negociatat për Cluster 1, përbën një nga qëllimet kryesore të projektit:
sqShqip