Laboratori i debatit mbi Integrimin Europian në Auditorët Universitarë

Në kuadër të projektit “Laboratori i debatit mbi Integrimin Europian në Auditorët Universitarë”, i cili synon të përforcojë njohuritë dhe të zhvillojë analizën kritike të studentëve dhe kërkuesve të rinj lidhur me Integrimin Europian, si edhe të rigjenerojë kulturën e debatit në universitetet shqiptare, në datën 16 janar 2019, në Institutin e Studimeve Europiane, u zhvillua trajnimi i studenteve mbi formatin dhe tematikat e debatit.