Leksionin e Hapur kushtuar rolit të Këshillit të Evropës si mbrojtës i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore.

Add a Comment

Your email address will not be published.