NJOFTIM
Sipas shkresës së Rektorit dt 11.03.2020: Mbi marrjen e masave të menjëherëshme për zbatimin e VKM, Urdhërave dhe Udhëzimeve përkatëse për të parandaluar përhapjen e COVID-19:
 
Sekretaritë mësimore të çdo fakulteti /f iliali mbyllen, duke pezulluar të gjitha shërbimet që ofrohen nga këto struktura deri në dt. 3 prill 2020. Në çdo njësi kryesore dhe në Rektorat e UT, do të pezullohen ofrimet e shërbimeve për konfirmimin e dokumentacionit shkollor, deri në dt. 3 prill 2020.

Duke ju uruar të gjithëve shëndet, shpresojmë dhe urojmë që kjo situatë të kalojë sa më shpejt që t’i kthehemi jetës dhe punës normale në institucion.